pūgorius

pūgorius
×pūgõrius sm. (2) 1. oblius įvairiems grioveliams daryti: Tas yr pūgõrius – su anuo tokius ravelius – pūgas dirba Pkl. Rėmams obliuoti reik pūgoriaus Krp. Ar atsinešei pūgõrių luboms sulyginti? Pln. 2. į ylą panašus įrankis, rėžtuvas žemaitiškoms klumpėms ornamentuoti: Pūgõrius jau visai neaštrus bėra Pln.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pūgarėlis — ×pūgarė̃lis sm. (2) prietaisas klumpėms dirbti; plg. pūgorius 2: Pūgarėlis mediniu kotu, padarytas iš skėčio virbalo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”